een brief aan de Dood
2021

    een brief aan de Dood is een project dat gevormd is door een diepe fascinatie voor alle mensen die begraven liggen onder de grond, die versterkt werd toen ik in oktober 2020 voor het eerst sinds lange tijd weer op een begraafplaats stond. de Dood verzamelt onze levens al sinds het begin der tijd, en daarmee vergaart het alle kennis, ervaringen en perspectieven die die levens bevatten.
    ik besloot de Dood een brief te schrijven met mijn vragen over deze mensen, over de wereld, en over de relatie tussen de Dood en mijzelf. het werk draait om een oude verbondenheid, om een lot dat we allemaal delen, en waar we allemaal onze eigen vragen over hebben.

a letter to Death

2021


    a letter to Death is a project formed by a deep fascination for all the people that lay buried underneath the ground, which was fueled when i was stood in a graveyard for the first time in a very long time, in october 2020. Death has been collecting our lives since the beginning of time, and therefore also gathers the knowledge, experiences and perspectives those lives contain.
    i decided to write Death a letter that contained my questions about these people, about the world, and about the relationship between Death and myself. the work is about a deep human connection that transcends time or space - about a fate that we all share and question.