[nieuw ongetiteld project]

nienke werkt momenteel aan dit project als artist in residence aan het meertens instituut in amsterdam.

verhalen vertellen is van wezenlijk belang om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen; volksverhalen dragen bij aan de identiteit van een land en diens landschap.  momenteel onderzoek ik de rol van de natuur in nederlandse volksverhalen.  ik vraag me af of het verdwijnen van volksverhalen een vroege boosdoener is geweest die de scheiding tussen mens en natuur heeft gevoed – en of het terugbrengen van een levendige verhalencultuur ons ook weer de andere kant op kan helpen bewegen.  dit project is een onderzoek naar hoe verhalen het klimaat kunnen beschermen; op wat voor manieren kunnen ze beïnvloeden hoe wij de natuur behandelen, en kunnen ze ons dichter naar het begrijpen van de omringende ecosystemen laten groeien?  kan het eren en doorgeven van (nieuwe) verhalen een andere betekenis geven aan een door mensen gemaakt land dat de zee heeft gekoloniseerd?

[new untitled project]

nienke is currently working on this project as an artist in residence at the meertens institute in amsterdam.

storytelling is vital in our understanding of the world around us;  folklore takes an integral part in shaping the identity of a country and its landscape.  i am currently investigating the role of nature in dutch folk tales.  i wonder whether the declining presence of folk tales was an early malefactor that fuelled the disconnect between human and non-human life – and if bringing back a lively culture of storytelling can help us move the other way.  this project is a search for how stories can have the power to protect the climate.  how can tales influence the way we treat nature, and can they bring us closer to reconnecting with the ecosystems all around?  can the act of remembering and passing on (new) stories give a different meaning to a man-made land that colonized the sea?